Kotkan Opiskelija-asunnot

Kotkan Opiskelija-asunnoille suunniteltu ja taitettu historiikki. 2015

Työ toteutettu työskennellessäni Mediatehdas Dakar Oy:llä.