Virittäjät

Virittäjät tv-ohjelman tuotantopäällikkö ja graafikko. Ohjelman Facebook- ja YouTube-sivujen perustaminen ja ylläpitö. 2010-2015

Työ toteutettu työskennellessäni Mediatehdas Dakar Oy:llä.